25/12/2017 - 21:05

TP Cần Thơ tham gia đóng góp xây dựng Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí xác định các dự án liên kết vùng ĐBSCL

(CT)- Văn phòng UBND TP Cần Thơ vừa có công văn số 4456/VPUB-TH ngày 25-12-2017 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố đến một số sở, ngành thành phố về việc góp ý Dự thảo Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí xác định các dự án liên kết vùng ĐBSCL.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có ý kiến đề xuất, bổ sung đối với nội dung dự thảo hướng dẫn theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại công văn số 10342/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20-12-2017); văn bản góp ý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đảm bảo thời gian quy định.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 10342/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20-12-2017 đề nghị góp ý Dự thảo Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí xác định các dự án liên kết vùng ĐBSCL gửi các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: Bộ đã có Quyết định 625/QĐ-BKHĐT ngày 5-5-2017 ban hành Bộ tiêu chí xác định các dự án liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 và hiện đang xây dựng Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí.

Quá trình xây dựng Bộ tiêu chí và Hướng dẫn sử dụng, Bộ đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như GIZ, UNDP, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam. Dự thảo Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí (lần 1) đã được tổ chức tham vấn tại Cần Thơ ngày 13-11-2017 với sự tham gia của đại diện Ngân hàng Thế giới, các bộ ngành Trung ương và sở, ngành các 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội thảo này, Bộ đã hoàn thiện Dự thảo Hướng dẫn lần 2. Để sớm ban hành Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí, Bộ đề nghị các bộ ngành và các địa phương có ý kiến với bản Dự thảo Hướng dẫn lần 2 và gửi về Bộ trước 29-12-2017.

Theo bản Dự thảo Hướng dẫn lần 2 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc xác định và lựa chọn dự án liên kết được tiến hành theo 2 bước: sơ loại; xếp loại định tính, tính điểm ưu tiên. Bước 1, sơ loại nhằm đảm bảo các dự án được đưa vào danh sách xem xét, lựa chọn đầu tư phải là dự án thỏa mãn 3 điều kiện tiên quyết của Quyết định 593/QĐ-TTg là: dự án có quy mô vùng hoặc tính chất vùng; dự án thuộc nội dung thí điểm liên kết vùng; các dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành vùng ĐBSCL và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ở bước 2, các dự án qua được bước 1 sẽ được xếp loại định tính, tính điểm ưu tiên theo 5 tiêu chí chung của Quyết định 625/QĐ-BKHĐT, trong đó mỗi tiêu chí sẽ phân làm 3 mức ưu tiên: ưu tiên thấp được tính 1 điểm, ưu tiên trung bình 2 điểm và ưu tiên cao được tính 3 điểm...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết