02/12/2023 - 21:46

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng)

Tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 và đề ra Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 

(CT) - Chiều 2-12, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 và đề ra Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chủ trì hội nghị.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá, năm 2023, thành phố thực hiện đạt và vượt 15/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết nhiệm vụ Thành ủy đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chủ trương, nghị quyết của Trung ương được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Công tác tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm; kết nạp đảng viên vượt kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được nâng cao.

Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 5,75%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 94,12 triệu đồng, tăng 9,37% so với năm 2022. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,66%; khu vực nông nghiệp, thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định; ngành du lịch tăng trưởng mạnh. Các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn được triển khai bảo đảm tiến độ. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được chú trọng; mạng lưới y tế ổn định và phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Trong đó, có 4 chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình, dự án còn chậm, chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra; hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân còn khó khăn…

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại năm 2023 và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu lưu ý: Năm 2024, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định; chủ động nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án chuyên đề của Thành ủy và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành thành phố có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường thu ngân sách, phát triển các nguồn thu; đảm bảo thu chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; trong đó, chú trọng thực hiện đúng tiến độ các dự án như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, các dự án thành phần của dự án kết nối trung tâm ĐBSCL, dự án phát triển các hành lang đường thủy, đường bộ... Đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế và hợp tác với các tỉnh, thành; trong đó, tăng cường kết hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là với các tỉnh trong vùng ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh trên một số lĩnh vực quan trọng, phát huy lợi thế của từng địa phương. Quản lý chặt chẽ hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trước mắt là chủ động kế hoạch chính sách Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ…

Đồng chí Bí thư Thành ủy thống nhất năm 2024 thành phố thực hiện Chủ đề “Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Quyết tâm thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn mới

Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị (NQ số 59); Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội (NQ số 45) và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ (NQ số 98) về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ.

Theo đó, kết quả thực hiện Nghị quyết số 59 và Nghị quyết số 98: Có 6 nhiệm vụ do bộ, ngành Trung ương chủ trì tổ chức thực hiện; đến nay đã thực hiện xong 2 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ đang tổ chức thực hiện; 14 nhiệm vụ do UBND thành phố chủ trì, hiện có 8 nhiệm vụ đã thực hiện; 5 nhiệm vụ đang tổ chức thực hiện và 1 nhiệm vụ đang tiếp tục nghiên cứu thực hiện là Đề án Trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP Cần Thơ kết nối Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.  

Đối với danh mục 19 dự án do thành phố thực hiện, thành phố đã cập nhật và triển khai chia thành 25 dự án. Trong đó, 10 dự án đang triển khai thực hiện và thi công; 5 dự án đã có quyết định chủ đầu tư của cấp thẩm quyền và được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; 8 dự án đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư; 2 dự án được tổ chức thực hiện sau năm 2024.

UBND thành phố đã giao 35 nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Đến nay, có 25 nhiệm vụ đã được ban hành các Chương trình, Đề án, Kế hoạch cụ thể; 8 nhiệm vụ đang thực hiện và 2 dự án được tổ chức thực hiện sau năm 2024. Đối với 45 nhiệm vụ cụ thể hóa Chương trình số 03 của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 59, hiện đã có 9 nhiệm vụ hoàn thành và 36 nội dung công việc đang triển khai thực hiện.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 45 của Quốc hội: Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay khác theo quy định, tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố. Dự kiến đến cuối năm 2023, tổng dư nợ của thành phố khoảng 2.556 tỉ đồng, bằng 42,5% so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương. Năm 2024, thành phố dự kiến thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với số tiền 1.000 tỉ đồng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn thành phố. HĐND thành phố đã thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất trong năm 2022, trong đó 2 dự án có sử dụng đất trồng lúa trên 10ha là Dự án đường Vành đai phía Tây với diện tích 157,75ha và Dự án đường tỉnh 921 với diện tích 22,38ha.

Song song đó, thành phố đã thành lập Tổ công tác đối với chính sách về nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ; tích cực phối hợp các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ. Thành phố đã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ với quy mô khoảng 250ha và đã được các Bộ, ngành thẩm định. Sau khi được phê duyệt, UBND thành phố sẽ tập trung tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, sớm lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, thành phố sẽ tiếp tục triển khai xây dựng Đề án huy động nguồn lực và tăng thu ngân sách; thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch kết hợp xúc tiến đầu tư, triển khai thực hiện Quy hoạch ngay khi được Thủ tướng phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất TP Cần Thơ 5 năm (2020-2024). Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án, công trình đang triển khai. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất công để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số và tăng trưởng xanh; cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng và liên vùng. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thương mại; thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm logictics hiện đại. Hoàn thành các dự án trọng điểm cấp quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là với các tỉnh trong vùng ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh trên một số lĩnh vực quan trọng, phát huy lợi thế từng địa phương...

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết