27/03/2013 - 10:00

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

Tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 về công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

 

(CT)- Ngày 26-3-2013, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 về công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo (ảnh). Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực và các đồng chí Phó ban BCĐ Tây Nam bộ, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Quân khu 9 và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã tham gia hội nghị.

Để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, năm 2011, BCĐ Tây Nam bộ đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng "Đề cương tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam bộ" và triển khai thực hiện đề án này trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo khu vực Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2015. Trong năm 2012, BCĐ Tây Nam bộ đã phối hợp tổ chức 39 cuộc họp mặt tuyên truyền, với 11.898 đại biểu tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Nam bộ nói chung và ĐBSCL nói riêng; chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện,… để kích động gây rối, làm mất an ninh trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; Chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân… Theo đánh giá chung, công tác tuyên truyền đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thấy được tính ưu việt, bình đẳng trong chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động phá hoại của bọn phản động; nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, tự hào về giá trị văn hóa, tôn giáo….

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Quang yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trong năm 2013. Ngoài tuyên truyền, các đơn vị cần phối hợp thực hiện tốt các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo để đồng bào có đời sống tốt hơn...

Tin, ảnh: L.G

Chia sẻ bài viết