17/02/2023 - 20:21

Ðồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị phải bảo đảm đúng thực chất 

(CT) - Sáng 17-2, Ban Tổ chức Trung ương Ðảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Ðảng cho hơn 2.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cả nước.

Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.

Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; cán bộ chủ chốt Ban Tổ chức Thành ủy, dự tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thường trực, lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được quán triệt, triển khai Quy định số 96-QÐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 97-QÐ/TW ngày 7-2-2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27-12-2022 của Ban Bí thư thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 3-1-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, các Quy định và Hướng dẫn Trung ương vừa ban hành rất quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ðồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, sau hội nghị này, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu kỹ các Quy định và Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành để tổ chức quán triệt sâu rộng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nhất là Quy định số 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị cần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong những năm qua; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu và người được lấy phiếu tín nhiệm, người bỏ phiếu tín nhiệm để việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm đúng thực chất...

Tin, ảnh: ANH DŨNG     

Chia sẻ bài viết