05/10/2019 - 17:53

Tình hình quản lý, sử dụng một số khu đất công

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thông tin tình hình quản lý, sử dụng một số khu đất công thời gian qua. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

- Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố (cũ): diện tích 4.236,4m2, đã được UBND thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê do Quỹ đầu tư phát triển thành phố trúng đấu giá để đầu tư xây dựng Trung tâm Đậu xe và dịch vụ ô tô.

- Đất công tại Câu lạc bộ Hưu trí: Đã được UBND thành phố giao đất với diện tích 3.827,9m2.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất, làm cơ sở kiến nghị UBND thành phố xử lý theo đúng quy định.

- Đối với bãi đất cạnh cầu Rạch Ngỗng trên đường Mậu Thân bị doanh nghiệp chiếm dụng làm bãi chứa vật liệu xây dựng: Bãi đất này phát sinh là do thực hiện dự án bờ kè cầu Rạch Ngỗng còn dôi dư. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 8-3-2019 quy định quản lý và sử dụng đất do Nhà nước quản lý, trong đó giao UBND quận, huyện có trách nhiệm đo đạc,tổng hợp danh mục quỹ đất và lập hồ sơ địa chính để quản lý theo đúng quy định. Do đó, kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều kiểm tra, rà soát bãi đất này để ban hành Quyết định quản lý đúng thẩm quyền theo quy định.

Chia sẻ bài viết