08/08/2022 - 20:06

Tìm giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ

(CT) - Ngày 8-8, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam - Văn phòng đại diện khu vực ÐBSCL tổ chức Tọa đàm “Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ - Ðịnh hướng và giải pháp".

Trên thực tế, phát triển nông nghiệp hữu cơ đã và đang gia tăng liên tục trong những năm qua và có xu hướng tiếp tục tăng cao do sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Ðây cũng là hướng đi phù hợp trong hành trình đưa nông sản ra thế giới, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Tại TP Cần Thơ, thời gian qua, ngành Nông nghiệp thành phố đã và đang phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai các mô hình sản xuất hữu cơ trên lúa, cây ăn trái. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hữu cơ của thành phố chỉ ở bước đầu phát triển với quy mô và phạm vi chưa lớn. Ðồng thời, đối mặt với nhiều khó khăn như tập quán canh tác thâm canh sử dụng nhiều phân thuốc, giá bán bấp bênh, biến đổi khí hậu… Mặt khác, yêu cầu về chất lượng đất canh tác và nước tưới (không bị ô nhiễm bởi hóa chất tổng hợp từ công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt dân sinh) cũng là một trong những trở ngại làm giới hạn việc mở rộng diện tích canh tác hữu cơ.

Nhiều ý kiến cho rằng, để phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững vừa đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm, ngành Nông nghiệp thành phố cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy cũng như phụ trợ. Trong đó, ứng dụng mạnh mẽ các công cụ trong canh tác hữu cơ gồm: giống kháng sâu bệnh; chỉ dùng phân hữu cơ; không dùng thuốc hóa học mà phải phát huy tính chống chịu của cây trồng; chỉ làm ở lớp đất mỏng (10-15cm), bón phân để tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động; luân canh cây trồng; quản lý cỏ dại. Ðầu ra của sản phẩm là yếu tố quyết định, vì vậy cần phát triển, nhân rộng các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để cùng chia sẻ rủi ro, quảng bá và đưa sản phẩm  đến tay người tiêu dùng…

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết