09/09/2020 - 22:32

Tiếp tục triển khai việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng 

(CT) - Ngày 9-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt các kết luận, chỉ thị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Thông báo Kết luận số 173-TB/KL của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản - thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 173-TB/KL trong thời gian tới; kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; những nội dung cơ bản của chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Các đại biểu cũng tham luận về giải pháp giữ và tăng lượng phát hành báo Đảng, việc triển khai và thực hiện các kết luận, chỉ thị ở một số địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị ban tuyên giáo các cấp quán triệt, nâng cao nhận thức những vấn đề mới trong thực hiện các kết luận, chỉ thị và tham mưu theo từng địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành cụ thể, thiết thực theo các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đảm bảo chất lượng, đối tượng và thời gian quy định. Cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên; mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành phong trào rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam cần quán triệt triển khai hoạt động các cấp hội thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao nhận thức cho hội viên về vai trò, trách nhiệm đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp để mỗi hội viên vừa có tâm, vừa có tầm, xứng đáng là cán bộ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng địa phương, các nhà xuất bản cần nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo sức hấp dẫn với độc giả và đảm bảo thông tin chính thống, cập nhật kịp thời những sự kiện chính trị, các lĩnh vực. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đánh giá hiệu quả công tác xuất bản, việc đọc, mua báo, tạp chí của Đảng từ đó có đề xuất phù hợp trong thời gian tiếp theo…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết