05/12/2012 - 14:40

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Tiếp tục triển khai và nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính

(CT)- Ngày 4-12-2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết, nhân rộng và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông (CCMC, MCLT) hiện đại tại UBND cấp huyện. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện đã tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện CCMC, MCLT hiện đại tại cơ quan hành chính nhà nước, các địa phương trên địa bàn toàn quốc chủ động triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công. Đến nay, cả nước có 686/700 đơn vị hành chính cấp huyện triển khai thực hiện CCMC, MCLT, đạt 98%. Có 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang triển khai CCMC, MCLT theo mô hình hiện đại, trong đó có 9 tỉnh, thành phố triển khai ở tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có TP Cần Thơ). Thời gian qua, khối lượng công việc giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (BPTN&TKQ) của các địa phương đạt hiệu quả cao, trong số 203 BPTN&TKQ cấp huyện, có khoảng 62% bộ phận có giao dịch mỗi năm từ 5.000 hồ sơ, với các lĩnh vực: đất đai, cấp phép đăng ký kinh doanh, chứng thực, hộ tịch, chính sách xã hội, xây dựng, thuế... Đồng thời, các thủ tục hành chính được các địa phương niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tra cứu qua màn hình điện tử. UBND cấp huyện quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của BPTN&TKQ; bố trí cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc tại bộ phận này...

Tại TP Cần Thơ, tổng số đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện CCMC, MCLT hiện đại tại 9/9 quận, huyện. Phần lớn, các BPTN&TKQ cấp huyện đều có nhiều giao dịch với cá nhân, tổ chức. Trong tổng số 9/9 BPTN&TKQ của cấp huyện, số bộ phận có giao dịch mỗi năm từ 3.000 đến 5.000 hồ sơ chiếm 44%, từ 5.000 đến 10.000 hồ sơ chiếm 33% và từ 10.000 hồ sơ trở lên chiếm 23%. Quận Ninh Kiều là đơn vị có giao dịch nhiều nhất trong năm 2012, với số lượng hồ sơ tiếp nhận là 16.732 hồ sơ. Năm 2012, BPTN&TKQ của 9/9 quận, huyện đã giải quyết hồ sơ trước hẹn và đúng hẹn chiếm tỷ lệ trên 95%; sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cao...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện hoàn thiện dự thảo Đề án hỗ trợ triển khai, nhân rộng CCMC, MCLT hiện đại; tổ chức thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với từng ngành, lĩnh vực theo mục tiêu giảm bớt sự rườm rà, chồng chéo, phức tạp, tạo thuận lợi cho các tổ chức, người dân trong giao dịch thủ tục hành chính; các bộ, ngành Trung ương có liên quan xây dựng và chuyển giao phần mềm điện tử dùng chung và ban hành văn bản về mô hình chuẩn về BPTN&TKQ tại cấp huyện...

H.V

Chia sẻ bài viết