06/05/2009 - 08:43

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế

Trong hai ngày 4 và 5-5, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4-2009.

Tại phiên họp này, Chính phủ dành nhiều thời gian nghe, thảo luận và cho ý kiến đánh giá về tình hình kinh tế- xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các ý kiến đóng góp, Chính phủ nhất trí cho rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Bộ Chính trị, Chính phủ, sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương và của toàn dân, tình hình kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm ở nước ta tiếp tục có chuyển biến rõ rệt trong hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế theo chiều hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng liên tục trong 3 tháng (2, 3 và 4); riêng tháng 4, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông, lâm và thủy sản tiếp tục có nhiều thuận lợi, phát triển ổn định, đạt kết quả khá. Lĩnh vực dịch vụ có nhiều chuyển biến; thu ngân sách đạt tốc độ tăng khá. Đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,35% so với cuối năm 2008 là mức tăng hợp lý. Trong những tháng tới, nếu duy trì được mức tăng CPI hàng tháng từ 0,4 đến 0,5% sẽ có lợi cho tăng trưởng và vẫn ổn định được kinh tế vĩ mô. Một yếu tố tích cực khác của nền kinh tế là hoạt động tiền tệ tín dụng đã phục hồi đáng kể. Các lĩnh vực giáo dục, xã hội đều đạt được kết quả tốt...

Phát biểu kết luận về tình hình kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong tháng 4, chúng ta đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt từ kinh tế đến bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; nhờ đó mà chính trị, xã hội ổn định... Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp đến người dân.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Thủ tướng chỉ rõ: Các Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội mà Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra. Qua đợt kiểm tra của các thành viên Chính phủ tại các tỉnh, thành phố thực hiện Nghị quyết này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Văn phòng Chính phủ tổng hợp ngay những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét, giải quyết, nhất là trong lĩnh vực đầu tư các dự án, giải ngân các gói kích cầu kinh tế của Chính phủ. Các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội như: nhà ở cho người nghèo, cho sinh viên, cho công nhân các khu công nghiệp... đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là tuyên truyền các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trước tình hình thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra hiện nay, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải chủ động tập trung làm tốt phòng, chống lụt bão và các loại dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch cúm A(H1N1).

Cũng tại phiên họp này, Chính phủ nghe, thảo luận và cho ý kiến về báo cáo ‘’Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27-2-2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO’’, Tờ trình Đề án ‘’Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020'’, Báo cáo ‘’Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường’’, Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa’’, Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Bưu chính.

QUANG LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết