07/10/2008 - 20:59

Tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đều đóng BHXH, BHYT?

Hỏi: Tiền lương của tôi là 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tôi còn được lãnh thêm tiền phụ cấp trách nhiệm, tiền cơm, xăng... là 4 triệu đồng/tháng. Xin hỏi tôi phải đóng BHXH và BHYT theo mức nào? Pháp luật quy định ra sao?

Trần Thái Hân (TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn Trần Thái Hân (TP Cần Thơ) được ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Căn cứ vào điểm 1, 2 mục II phần II Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26-6-2007 của BHXH Việt Nam về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc có quy định căn cứ đóng BHXH, BHYT như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

1.1 Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

1.2 Tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT là tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH nêu tại tiết 1.1 điểm này cộng với phụ cấp khu vực.

1.3 Tiền lương, tiền công của người lao động quy định tại tiết 1.1, 1.2 điểm này được tính theo mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.

2. Người lao động đóng BHXH, BHYT theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.

Trên đây là 2 căn cứ đóng BHXH, BHYT nếu bạn thực hiện theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì áp dụng theo điểm 1 nêu trên, còn thực hiện theo chế độ tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động quy định thì áp dụng điểm 2 với mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng mà đóng BHXH, BHYT.

BÍCH ANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết