11/11/2019 - 18:04

Tiến độ dự án Khu tưởng niệm, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử Lộ Vòng Cung

Cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án khu tưởng niệm, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử Lộ Vòng Cung. Nội dung trả lời của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố như sau:

- Dự án được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 4-5-2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ (28,84ha), xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, với diện tích Khu A: Khu đền tưởng niệm, diện tích 6,54ha.

- Ngày 13-4-2018 UBND thành phố đã phê duyệt Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, hạng mục Khu tưởng niệm (Khu A) tại Quyết định số 962/QĐ-UBND;

 - Ngày 15-6-2018 Tập đoàn Vingroup có công văn số 489.1/2018/BC-VINGROUP về việc hỗ trợ kinh phí 100 tỉ đồng và triển khai thi công hạng mục Khu tưởng niệm, dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lộ Vòng Cung.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và được thẩm tra và thông báo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng thành phố về thiết kế dự toán tại văn bản số 1834/SXD-QLXD ngày 23-7-2019 với tổng mức như sau: 99,60 tỉ đồng.

- Ngày 26-9-2019, Sở Xây dựng có Tờ trình trình UBND thành phố về việc Điều chỉnh Khoản 2, Khoản 17 Điều 1 Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 13-4-2018 của UBND thành phố (chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án) như sau: Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2020.

- Về trình tự thủ tục: Ban Quản lý dự án 2 đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ hồ sơ cho Tập đoàn Vingroup để triển khai thực hiện.

- Ngày 4-10-2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì kết hợp các sở, ngành của thành phố và nhà tài trợ xây dựng Tập đoàn Vingroup làm lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử Lộ Vòng Cung tại vị trí xây dựng.

Hiện nay UBND huyện Phong Điền đang thực hiện công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án này.

Chia sẻ bài viết