21/12/2015 - 20:47

Nhịp cầu dân cử

Tiến độ đầu tư xây dựng bến xe Nam Cần Thơ

Cử tri thành phố đề nghị cho biết tiến độ đầu tư xây dựng bến xe mới ở khu đô thị Nam Cần Thơ. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án (DA) đầu tư xây dựng bến xe mới ở khu đô thị Nam Cần Thơ được UBND thành phố giao Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ làm chủ đầu tư, với quy mô diện tích đất 3,92 ha, tổng mức đầu tư 320 tỉ đồng. DA khởi công vào ngày 21-11–2014. Đến cuối tháng 11-2015, tiến độ thực hiện DA như sau: Đã thi công hoàn thành hệ thống cấp nước bên ngoài; hệ thống giao thông đường bãi đậu xe đang thi công đạt 50% khối lượng; thi công hệ thống cổng - hàng rào và Nhà điều hành, bán vé tạm Bến xe đạt trên 70% khối lượng; hệ thống cấp điện bên trong công trình đạt trên 50% và đang triển khai thi công các hạng mục: Xây lắp - lắp đặt thiết bị điện tử cổng ra, vào; hệ thống xử lý nước thải,...

UBND thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thi công, đảm bảo trong năm 2015 di dời ít nhất 50% bến xe 91B về bến xe Nam Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết