20/12/2012 - 21:17

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V:

Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch Hội

Sau bốn ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, sáng 20-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V đã họp phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V với 99 ủy viên. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 23 đồng chí và bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng vũ trang được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017. Các đồng chí Phùng Khắc Đăng, Lê Thành Tâm, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Song Phi được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đại hội cũng thông qua Thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, báo cáo kết quả Đại hội và bày tỏ quyết tâm của toàn Hội, nguyện trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thông qua Thư gửi anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước.

Đại hội đã thống nhất cao thông qua các văn kiện và nhất trí quyết tâm thực hiện 8 chỉ tiêu chính: phấn đấu mỗi năm giảm từ 2% - 2,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn mới, các vùng khó khăn giảm từ 3,5% - 4%; hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát cho cựu chiến binh; hầu hết cựu chiến binh còn độ tuổi lao động, còn sức khỏe đều được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm; 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; hàng năm 90% trở lên cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 95% trở lên "hội viên gương mẫu" và 90% trở lên gia đình cựu chiến binh đạt "gia đình văn hóa"; phát triển được 85% - 90% trở lên đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; những nơi có đối tượng cựu quân nhân phấn đấu tập hợp từ 50% - 70% trở lên cựu quân nhân vào sinh hoạt tại các câu lạc bộ, ban liên lạc truyền thống.

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết