13/06/2018 - 16:04

Thường trực Thành ủy làm việc với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy 

(CTO) - Sáng 13-6, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm việc với lãnh đạo các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao nỗ lực công tác của các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy. Đổng thời lưu ý, thời gian tới, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh thành phố. Tăng cường phối hợp các sở, ngành thành phố và các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2018, để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế một cách thận trọng, khoa học, đúng quy định…

6 tháng đầu năm, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch giai đoạn 2020-2025; thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển cán bộ. Các ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyển, vận động quần chúng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết