15/01/2021 - 09:54

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 

Năm 2020, Đảng bộ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền thực hiện tốt công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS), góp phần ngăn chặn kịp thời những vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đảng bộ xã đã được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Cần Thơ tặng Giấy khen.

Công tác KT, GS của Chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở  Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1.

Công tác KT, GS của Chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở  Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1. 

Ðảng bộ xã Nhơn Nghĩa có 22 chi bộ (14 chi bộ ấp, 3 chi bộ ngành, 5 chi bộ trường học), với 476 đảng viên (ÐV). Năm 2020, Ðảng ủy xã tiếp tục xác định công tác KT, GS là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Ðảng bộ xã trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy xây dựng Chương trình KT, GS bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động KT, GS thường xuyên tập trung vào việc chấp hành quy định Ðiều lệ Ðảng, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong Ðảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, ÐV; việc cấp phát chế độ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; vận động người thân tham gia bảo hiểm y tế... Ðảng ủy xã phân công cấp ủy viên tham gia sinh hoạt cùng chi bộ, theo dõi việc thực hiện, đồng thời nắm bắt các thông tin, những tâm tư, tình cảm, những vấn đề bức xúc của cán bộ, ÐV để phản ánh, giúp Ðảng ủy kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ðồng chí Nguyễn Minh Hiền, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, cho biết: Cấp ủy chi bộ thường xuyên KT, GS chặt chẽ 14 ÐV của chi bộ, nhất là GS kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong các cuộc họp lệ, chi ủy chi bộ nêu cao trách nhiệm tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, qua đó kịp thời nhắc nhở những trường hợp còn hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, hầu hết ÐV trong chi bộ đều gương mẫu, nghiêm túc thực hiện vai trò, nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của xã. Năm 2020, xã tuyển chọn và đưa 31 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; thực hiện nắm nguồn thanh niên nhập ngũ, đưa khám tuyển nghĩa vụ quân sự có 62 thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ năm 2021. Lực lượng quân sự xã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đạt kế hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ an ninh trật tự…

Ở Chi bộ Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1, công tác KT, GS giúp nhiều ÐV, giáo viên khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học. Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, Trường có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 41 ÐV. Năm 2020, cấp ủy Chi bộ thường xuyên GS việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; việc chấp hành giờ giấc làm việc, trách nhiệm nêu gương và đổi mới phương pháp giảng dạy của cán bộ, ÐV, giáo viên. Trong các cuộc họp lệ chi bộ, cấp ủy Chi bộ và Ban giám hiệu thường xuyên nhắc nhở ÐV, giáo viên không chia sẻ những thông tin không chính thống, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Qua đó, cán bộ, ÐV, giáo viên nâng cao ý thức, khắc phục hạn chế, không có biểu hiện suy thoái, vi phạm. “Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, nhất là tăng cường công tác KT, GS, năm 2020, 100% cán bộ, ÐV, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các mặt công tác chuyên môn của trường chuyển biến tích cực, trong đó 99,8% học sinh lên lớp, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học” - đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Tươi, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND, Chủ nhiệm UBKT Ðảng ủy xã Nhơn Nghĩa, qua KT, GS, được góp ý và nhắc nhở, các tập thể, cá nhân đều nghiêm túc sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém của mình, thực hiện tốt trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin của quần chúng. Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy quan tâm nắm bắt dư luận, phản ánh liên quan đến cán bộ, ÐV, tiến hành KT 7 ÐV có dấu hiệu vi phạm. Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xóa tên trong danh sách ÐV 4 trường hợp do bỏ sinh hoạt Ðảng, không đóng đảng phí nhiều tháng liên tục; thi hành kỷ luật 1 trường hợp do gả con cho người nước ngoài không báo cáo với tổ chức và 2 trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính. Công tác KT, GS của Ðảng đã góp phần thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu Ðảng ủy đề ra năm 2020.

Thời gian tới, Ðảng ủy, UBKT Ðảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến công tác KT, GS, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Ðồng thời, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và KT tổ chức đảng, ÐV khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác giải quyết đơn, thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ÐV và quần chúng nhân dân đối với các tổ chức đảng và ÐV; thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, KT, GS việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết