11/09/2018 - 21:40

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình:

Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính

(CT)- Sáng 11-9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố, địa phương đến dự.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá: Những năm qua, công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp từng bước có những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết TTHC; đồng thời, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thẳng thắn phân tích, chỉ ra những hạn chế trong giải quyết TTHC hiện nay của nhiều bộ, ngành, địa phương, nhất là tình trạng người dân còn phản ánh, phàn nàn về trình độ và cách ứng xử của một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa, tình trạng giải quyết TTHC quá hạn được báo chí và công luận đề cập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ phận một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của bộ phận một cửa các cấp, bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Cán bộ tại bộ phận một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân tiến tới thực hiện 4 tại chỗ đối với những TTHC phổ biến. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình; hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Đồng thời cần kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC; tình trạng trả kết quả quá hạn trong giải quyết TTHC. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, cần nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. Có các giải pháp khen thưởng, động viên kịp thời đối với công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định giải quyết TTHC. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; quan tâm việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của trung tâm dịch vụ hành chính công, đặc biệt là thông qua chức năng của cổng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Các địa phương cần phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan trong triển khai xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm thống nhất, đồng bộ thuận tiện sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời giao các bộ, ngành Trung ương chủ trì phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong rà soát đề xuất các TTHC thực hiện liên thông và xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình thực hiện liên thông TTHC. Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia trong quý IV năm 2018 và khai trương cổng dịch vụ công quốc gia tháng 11-2019. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành cổng thanh toán tập trung của quốc gia, kết nối cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán được thuận lợi. Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3- 4 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết