31/03/2019 - 17:33

Thực hiện Ðề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật 

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 3 từ phải qua) cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố thăm Trường Tương Lai.

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018- 2025 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Mục tiêu đề án, phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật. Đề án chia thành 2 giai đoạn (2019 - 2020 và 2021-2025) thực hiện, phấn đấu đến năm 2025, thành phố sẽ đạt được các chỉ tiêu: 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 90% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật. 100% quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật;…

Nội dung thực hiện bao gồm: truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ giáo dục hòa nhập cộng đồng;… Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện Đề án.

TP Cần Thơ hiện có trên 281.400 trẻ (chiếm 21,94% trên tổng dân số); trong đó có hơn 4.100 trẻ em khuyết tật.

Tin, ảnh: B.Ng

Chia sẻ bài viết