10/07/2019 - 17:41

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND thành phố 

(CTO)-Biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Võ Thành Thống, nguyên Chủ tịch UBND thành phố do được Trung ương điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bầu Trưởng Ban Kinh tế- ngân sách HĐND thành phố.

Đại biểu biểu quyết thông qua miễn nhiệm và cho thôi làm nhiệm vụ HĐND đối với bà Đặng Thị Anh Đào, ông Võ Thành Thống.

Chiều 10-7, trong ngày họp đầu tiên kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ lần thứ 13, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã thông qua 2 tờ trình về cho thôi làm nhiệm vụ HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Thành Thống, nguyên Chủ tịch UBND thành phố do được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố đối với bà Đặng Thị Anh Đào, do nghỉ hưu theo chế độ (từ ngày 1-5-2019).

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày tờ trình về việc giới thiệu ứng cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố

Theo đó, xét theo đơn trình bày nguyện vọng xin thôi làm đại biểu HĐND của ông Võ Thành Thống do được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ mới, Thường trực HĐND thành phố có Tờ trình số 269/TTr-HĐND gửi HĐND thành phố xem xét nguyện vọng của ông Võ Thành Thống.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố

Dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố thống nhất bằng biểu quyết bằng cách giơ tay cho thôi làm đại biểu HĐND đối với ông Võ Thành Thống và miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố đối với bà Đặng Thị Anh Đào với tỷ lệ 100% (đại biểu có mặt 50/53 đại biểu).

Thay mặt HĐND thành phố, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Tờ trình về việc giới thiệu ứng cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch HĐND thành phố giới thiệu ông Võ Anh Huy, hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố, để bầu giữ chức danh Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố. Kết quả được Ban kiểm phiếu công bố, tổng số đại biểu dự kỳ họp có 50/53 đại biểu; có 50 phiếu phát ra, thu vào 50 phiếu, đều hợp lệ, ông Võ Anh Huy trúng cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố với số phiếu đồng ý là 50 phiếu, đạt tỷ lệ 94,34%. 

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu tặng hoa cho ông Võ Anh Huy và bà Đặng Thị Anh Đào

Ông Võ Anh Huy, sinh ngày 28-9-1981, quê quán tỉnh Bến Tre.

Ngày vào Đảng 4/10/2006; chính thức 4/10/2007.

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý xây dựng; Cử nhân quản trị kinh doanh; Kỹ sư công trình nông thôn.

 

Kỳ họp còn nghe 4 báo cáo của các Ban của HĐND thành phố.Trước đó, bắt đầu buổi làm việc chiều của ngày đầu tiên kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố trình bày các Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố và 17 tờ trình của UBND thành phố liên quan đến các lĩnh vực kinh tế- ngân sách, dự toán thu chi ngân sách, bổ sung danh mục dự án đầu tư trên địa bàn, thu hồi đất…

Nhóm Phóng viên

Chia sẻ bài viết