03/11/2018 - 16:13

Thu hồi chủ trương đầu tư Khu tái định cư và nhà ở công nhân KCN Hưng Phú

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 3667/UBND-XDĐT về việc thu hồi chủ trương đầu tư đối với phần diện tích 85,4/95,8 ha Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ cho Khu công nghiệp (KCN) Hưng Phú (phường Tân Phú, quận Cái Răng). Dự án này do Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Cần Thơ làm chủ đầu tư và được UBND thành phố thống nhất chủ trương tại Công văn số 4259/UBND-XDCB ngày 12-10-2005, với tổng diện tích là 95,8ha.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu phương án mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ KCN Hưng Phú tại phần diện tích 85,4 ha trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định; thời hạn trình UBND thành phố trong tháng 11-2018.

Đối với phần diện tích đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (khoảng 10,4 ha), UBND thành phố yêu cầu Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Cần Thơ xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật và bàn giao cho địa phương quản lý để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết