21/05/2024 - 15:59

Thốt Nốt: Ra mắt mô hình Tổ xây dựng nhà Đại đoàn kết 

(CT) - Ủy ban MTTQVN phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ xây dựng nhà Ðại đoàn kết. Ðến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt, lãnh đạo Ðảng ủy, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội phường và 15 thành viên trong mô hình.

Các thành viên Tổ xây dựng nhà Đại đoàn kết phường Thuận Hưng tại lễ ra mắt. Ảnh do Mặt trận phường Thuận Hưng cung cấp

Tổ xây dựng nhà Ðại đoàn kết phường Thuận Hưng thực hiện các nhiệm vụ xây cất mới hoặc sửa chữa nhà Ðại đoàn kết theo phương thức hỗ trợ ngày công cũng như hỗ trợ thêm về vật liệu xây dựng trong xây dựng nhà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (các trường hợp được địa phương xét hỗ trợ xây dựng nhà Ðại đoàn kết nhưng gia đình không có vốn đối ứng).

“Theo kế hoạch, mỗi năm Tổ sẽ hỗ trợ cất từ 8-10 căn nhà Ðại đoàn kết. Mô hình góp phần động viên hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn hăng hái lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình an sinh xã hội trên địa bàn phường. Qua mô hình, các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây cất nhà, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng” - bà Lê Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, nói về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập mô hình.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết