19/08/2017 - 10:30

Thông tin về kêu gọi đầu tư các dự án 2 bên đường Võ Văn Kiệt

Cử tri thành phố đề nghị cho biết tiến độ kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư xây dựng 2 bên đường Võ Văn Kiệt. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Để kêu gọi các dự án đầu tư 2 bên đường Võ Văn Kiệt, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2077/UBND-KT ngày 30-5-2016 về việc thống nhất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới 2 bên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy. Dự án nhằm mục đích đầu tư xây dựng khu đô thị mới, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ,... với diện tích khoảng 525 ha. Toàn bộ dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10.836 tỉ đồng (tương đương khoảng 500 triệu USD) kêu gọi đầu tư trong nước hoặc nước ngoài.

Hiện nay, TP Cần Thơ đang xúc tiến, giới thiệu dự án đến các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, như: Hàn Quốc, Nhật Bản,...

Chia sẻ bài viết