22/03/2012 - 22:25

PHIÊN HỌP THỨ SÁU, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Thông qua dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và cho ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục đại học

(TTXVN)- Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng 22-3, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và thảo luận về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật công đoàn (sửa đổi).

Về thẩm quyền thực hiện việc hợp nhất văn bản và ký xác thực văn bản hợp nhất, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với việc giao Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức việc hợp nhất văn bản do mình ban hành, văn bản liên tịch do cơ quan mình chủ trì soạn thảo và ký xác thực văn bản hợp nhất.

Đối với việc hợp nhất văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với phương án giao việc hợp nhất và ký xác thực văn bản hợp nhất cho Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản được sửa đổi, bổ sung của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Về việc sử dụng văn bản hợp nhất, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý với quy định văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong áp dụng và thi hành pháp luật, tuy nhiên, nếu văn bản hợp nhất có nội dung khác với văn bản được hợp nhất thì vẫn phải căn cứ vào văn bản được hợp nhất.

Pháp lệnh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012.

Thời gian còn lại của buổi sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật công đoàn (sửa đổi).

Chiều 22-3, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về những nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Giáo dục đại học.

Bàn về mô hình hệ thống, cơ cấu tổ chức và phân tầng cơ sở giáo dục đại học, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng tán thành với lập luận của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cho rằng hệ thống cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay rất đa dạng, phong phú những chưa có sự ổn định thống nhất. Để có thể quản lý được, cần thiết phải liệt kê đầy đủ các loại hình cơ sở giáo dục đại học. Đại biểu tán thành với việc dự kiến bổ sung khoản 4 điều 7 quy định việc phân tầng cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, nhiều ý kiến đại biểu nhất trí việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở giáo dục đại học và đề nghị quy định chi tiết ngay trong luật các điều kiện, tiêu chí để cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm là thuộc tính cơ bản của cơ sở giáo dục đại học, là yêu cầu khách quan, tất yếu và phù hợp với xu thế phát triển. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cần có lộ trình trong việc trao quyền tự chủ, không phải đồng loạt cùng trao quyền tự chủ cho tất cả các trường. Phó Chủ tịch nêu thực trạng chất lượng các trường đại học của nước ta chưa đồng đều, có nhiều cơ sở chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Vì vậy nếu đồng loạt giao ngay quyền tự chủ cho các trường chưa chắc hợp lý mà chỉ nên chọn cơ sở nào đạt tiêu chuẩn rồi mới giao.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình của Kiểm toán nhà nước về việc chuyển Tạp chí kiểm toán thành Báo kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Chia sẻ bài viết