10/06/2014 - 10:07

Thông báo

Nhằm phục vụ tốt cho hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố (kỳ  họp thường lệ giữa năm 2014) ở các địa phương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố xin thông báo lịch tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ở các quận, huyện để cử tri biết, theo dõi và tham dự. 

Bạn đọc có nhu cầu tham khảo lịch tiếp xúc này, xin xem tại đây.

Chia sẻ bài viết