31/05/2017 - 21:32

Thị trường xuất khẩu gạo sôi động trở lại

Trong 4 tháng đầu năm 2017, theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của cả nước đạt khoảng 1,78 triệu tấn với tổng kim ngạch 792,7 triệu USD, giảm lần lượt 10% về sản lượng và 10,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2016, xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh cả về khối lượng và giá trị với con số giảm tương ứng là 25,5% và 20,5% so với năm 2015. Cụ thể, xuất khẩu gạo chỉ đạt 4,89 triệu tấn với trị giá hơn 2,128 tỉ USD. Các thị trường truyền thống trọng điểm bị sút giảm như: Trung Quốc giảm 8,6%; Philippines giảm 64,1%, Malaysia giảm 45,5%, Indonesia giảm 51,8% và Bờ biển Ngà giảm 21,1%.

Chia sẻ bài viết