08/10/2012 - 22:32

Phiên họp thứ 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Thảo luận về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Chiều 8-10, tiếp tục phiên họp thứ 12, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đã được Chính phủ triển khai thí điểm từ năm 1992. Trên cơ sở kết quả thí điểm, năm 2003 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg quy định về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, bước đầu đã xác lập khuôn khổ pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh đặc thù này. Tuy nhiên, trước sự phát triển về kinh tế - xã hội, đến nay, nhiều quy định hiện hành không còn phù hợp với thực tiễn; một số vấn đề phát sinh trong tổ chức thực hiện chưa được điều chỉnh, dẫn đến quản lý gặp khó khăn; việc tổ chức kinh doanh thiếu quy hoạch; số lượng cấp phép nhiều nhưng chưa chặt chẽ, quy mô đầu tư nhỏ, phân tán, hiệu quả kinh doanh thấp…

Đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài nhằm khắc phục kịp thời hạn chế của khung pháp lý hiện hành, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình thực thi. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng ban soạn thảo cần nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định để tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống các văn bản pháp luật liên quan.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay thì kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài vẫn là lĩnh vực kinh doanh đặc thù, nhạy cảm, gắn với các vấn đề trật tự, an ninh, an toàn xã hội. Vì vậy, việc ban hành Nghị định cần chú trọng một số mục tiêu cơ bản, trong đó mục tiêu quan trọng là phải tạo công cụ pháp lý để đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh này; một mặt duy trì, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, song vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cần làm rõ sự khác biệt giữa loại hình kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng với hình thức Casino đang được thực hiện tại nhiều nước trên thế giới, vì nếu chỉ quy định chung chung sẽ lẫn lộn giữa hai loại hình. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa cho rằng địa điểm đặt các trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài nên xa khu dân cư, nếu không sẽ tác động đến văn hóa truyền thống của người Việt Nam; đồng thời phải xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh - trật tự không chỉ trong khu vực tổ chức chơi trò chơi điện tử có thưởng, mà còn cả khu vực dân cư chung quanh.

Về công tác thanh, kiểm tra việc kinh doanh trò chơi có thưởng, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội rút ngắn thời hạn kiểm tra định kỳ từ 5 năm/lần xuống một năm hoặc 3 năm, vì đây là lĩnh vực kinh doanh đặc thù, gắn liền với những yếu tố xã hội phát sinh; đồng thời tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra bất thường, không báo trước, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của doanh nghiệp.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận về số lượng máy trò chơi điện tử; về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài...

Phúc Hằng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết