23/05/2010 - 07:49

KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XII:

Thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

* Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi theo hướng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Sáng 22-5, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm.

Đa số đại biểu bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ và thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, năm 2009 có nhiều biến động và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát cao trong năm 2008 cùng với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối năm 2008 đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội. Tuy nhiên, bằng việc ban hành kịp thời, đồng bộ các chính sách kinh tế và xã hội cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện, kinh tế nước ta đã sớm vượt qua được thời điểm khó khăn nhất, hoàn thành cơ bản các mục tiêu mà Quốc hội đề ra.

Một số đại biểu đồng quan điểm với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trong đánh giá về công tác dự báo và cho rằng chất lượng công tác dự báo và thống kê chưa tốt. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng tính từ thời điểm báo cáo Quốc hội đến hết năm tài chính, chênh lệch giữa số liệu ước thực hiện và số liệu thực hiện của một số chỉ tiêu quan trọng là quá lớn, đặc biệt là thu ngân sách nhà nước cao hơn số ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội tới 51.690 tỉ đồng, tương đương 3% GDP, gần bằng một nửa số bội chi ngân sách của năm 2009; mức thâm hụt cán cân thanh toán tổng thể năm 2009 là 8,8 tỉ USD, trong khi báo cáo tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội là 1,9 tỉ USD. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc quyết định xử lý bù đắp bội chi và thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch cho năm sau và ảnh hưởng đến các cân đối tổng hợp khác. Nếu dự báo được sát mức thu ngân sách năm 2009 thì có thể giảm được mức bội chi ngân sách năm 2009 và năm 2010. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cho rằng, hiện nay, công tác quy hoạch tuổi thọ rất ngắn, điều này cho thấy các nhà hoạch định chưa làm tốt nhiệm vụ được giao và rất cần tổng kết công tác quy hoạch.

Các đại biểu nhận định, trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội có 17 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết của Quốc hội, 8 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, gây ảnh hưởng đến phát triển bền vững và chất lượng đời sống xã hội, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực xã hội và môi trường, trong đó đào tạo nguồn nhân lực có 2 chỉ tiêu và môi trường có 4 chỉ tiêu. Đáng lưu ý nhất là tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường chỉ là 50%, thấp hơn năm 2008 (60%). Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị xem xét, đánh giá một cách thực chất hơn về một số chỉ tiêu xã hội và môi trường như tạo việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, số giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý... làm rõ lý do số liệu báo cáo của các cơ quan nhà nước về cùng 1 chỉ tiêu còn khác nhau, ví dụ chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo Tổng cục thống kê là 12,3%, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là 11,3%.

Trước băn khoăn của nhiều đại biểu về việc xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, việc xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Chính phủ báo cáo Quốc hội mới là chủ trương đầu tư. Đây là nguồn vốn ODA của Nhật Bản và chỉ được vay nếu chúng ta làm đường sắt...

* Chiều 22-5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, cho ý kiến vào dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) trình xin ý kiến các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 gồm 10 Chương, 163 Điều, quy định về việc thành lập, tổ chức, quản lý, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, quản lý, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài và của tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết, quy định cấm ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu (Điều 126, 128) đã nhận được 2 luồng quan điểm khác nhau của các Đại biểu Quốc hội. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật vì cho rằng cho vay đầu tư, kinh doanh cổ phiếu có mức độ rủi ro rất lớn, có thể gây mất an toàn đối với từng ngân hàng thương mại và toàn bộ hệ thống ngân hàng, đồng thời cũng có thể là nhân tố gây mất ổn định cho thị trường chứng khoán khi các ngân hàng cho vay phải bán tháo cổ phiếu cầm cố. Loại ý kiến thứ hai đề nghị tiếp tục cho phép ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay đầu tư, kinh doanh cổ phiếu như quy định hiện hành.

Tổng hợp các ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh: nếu vấn đề nào đã rõ, đã đi vào ổn định trong thực tiễn thì đưa vào Luật, cái gì chưa rõ, chưa ổn định thì thể hiện qua văn bản hướng dẫn dưới Luật để đảm bảo sự linh hoạt của chính sách pháp luật về tài chính, ngân hàng. Dự thảo Luật cũng cần được xây dựng đảm bảo mỗi chủ thể được đề cập trong Luật nếu đã được giao quyền thì phải luôn đi kèm với trách nhiệm. Về ý kiến của một số đại biểu về quy định lệ phí, lãi suất hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên chỉ rõ, quan điểm chủ đạo là không bỏ lãi suất cơ bản, nhưng cần có quan điểm, cái nhìn mới về lãi suất để đảm bảo yêu cầu phục vụ một cách hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, vừa đảm bảo hoạt động điều hành của tổ chức tín dụng theo nguyên tắc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dự kiến, Luật các tổ chức tín dụng sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2011.

PV-XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết