17/05/2018 - 21:11

Thành ủy Cần Thơ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 

(CT)- Sáng 17-5-2018, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. Các đồng chí: Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ; Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện; báo cáo viên thành phố… dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng và các đại biểu mời dự hội nghị đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến của Trung ương và giải trình những vấn đề còn ý kiến khác nhau. BCH Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết Hội nghị về: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội...

BCH Trung ương đã xem xét và quyết định: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XII thôi giữ chức Ủy viên UBKT Trung ương và Chủ nhiệm UBKT Trung ương; bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương; bầu đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên UBKT Trung ương; bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư gồm đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương. BCH Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết