20/02/2019 - 19:19

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ninh Kiều

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao  và Truyền thanh quận Ninh Kiều.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ninh Kiều được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Thư viện và Đài Truyền thanh quận Ninh Kiều. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Ninh Kiều, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ninh Kiều chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận Ninh Kiều; chịu sự hướng dẫn, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-4-2019.

PV

Chia sẻ bài viết