19/12/2021 - 20:36

Thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 

(CT) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 điều trị tầng 3.]

Trung tâm đặt tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Trung tâm trực thuộc và có trụ sở đặt tại Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ, quy mô 100 giường, thuộc mạng lưới hồi sức tích cực quốc gia.

Trung tâm tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy hiểm và hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và địa bàn các tỉnh trong vùng được phân công. Thiết lập mạng lưới hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho Khoa Hồi sức của các bệnh viện trong vùng được giao phụ trách.

Trong trường hợp có ca bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng chuyên môn, Trung tâm chuyển tuyến người bệnh đến Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế phân công phụ trách vùng.

Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết và sắp xếp bố trí nhân lực để trung tâm tiếp nhận, điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ huy động nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện cho Trung tâm. Ðồng thời tổ chức tiếp nhận, điều trị, cấp cứu trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch; hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn trong việc điều phối chuyển tuyến người bệnh COVID-19 đến Trung tâm đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, Trung tâm sẽ chuyển mô hình hoạt động phù hợp, do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

Tính đến 18 giờ ngày 18-12, TP Cần Thơ có 15.086 F0 đang điều trị tại nhà, 2.318 F0 đang điều trị tại cơ sở y tế.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết