25/11/2008 - 08:44

Thành lập Tổ liên ngành hỗ trợ thực hiện dự án ODA

* Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án Cải thiện chất lượng môi trường tại quận Ninh Kiều

(CT)- Ngày 24-11, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2988/QĐ-UBND thành lập Tổ liên ngành hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng.

Tổ liên ngành ODA có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất cho UBND thành phố vận động, thu hút nguồn vốn viện trợ từ các nhà tài trợ; rà soát tình hình thực hiện các dự án ODA để đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng lĩnh vực bồi thường hỗ trợ, tái định cư, nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà tài trợ trong quá trình thực hiện dự án...

Ước đến cuối năm 2008, TP Cần Thơ thực hiện giải ngân vốn ODA 6,044 triệu USD và 118 tỉ đồng vốn đối ứng, chủ yếu đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề và cải thiện môi trường đô thị. Ngoài ra, còn tiếp nhận từ nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) 2,5 triệu USD cho 80 chương trình, dự án.

* UBND TP Cần Thơ cũng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án Cải thiện chất lượng môi trường tại quận Ninh Kiều. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hợp đồng tài trợ giữa Chương trình Qui hoạch đô thị Việt Nam (UEPP-VN) và Sở Xây dựng TP Cần Thơ có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng tiến độ... Kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch hàng tháng, đồng thời, tham mưu cho UBND thành phố lồng ghép việc thực hiện dự án với các chương trình, dự án về môi trường khác trên địa bàn thành phố.

Dự án Cải thiện chất lượng môi trường tại quận Ninh Kiều có kinh phí thực hiện 349.930 euro. Trong đó, cộng đồng các quốc gia châu Âu tài trợ 90% tương đương với 314.937 euro, phần còn lại do UBND TP Cần Thơ góp vốn. Cùng với việc triển khai tại quận Ninh Kiều, dự án Cải thiện chất lượng môi trường đô thị còn thực hiện tại 9 địa phương khác thuộc khu vực ĐBSCL.

THU HÀ - TRUNG DÂN

Chia sẻ bài viết