18/02/2022 - 19:58

Thành lập Liên chi Hội Lữ hành ÐBSCL 

Ban chấp hành Liên chi hội Lữ hành ÐBSCL nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội.

(CT) - Ngày 18-2, tại TP Cần Thơ, Liên chi hội Lữ hành ÐBSCL tiến hành đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Liên chi Hội Lữ hành ÐBSCL (Liên chi hội) là hội chuyên ngành trực thuộc Hiệp hội Du lịch ÐBSCL, trong đó có 63 thành viên là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực lữ hành, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch. Mục đích của Liên chi hội là đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác, hỗ trợ cho các hội viên phát triển kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch, các dịch vụ có liên quan đến hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên du lịch; nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm du lịch và khả năng cạnh tranh của các thành viên trong hoạt động du lịch. 

Ðại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 với 15 thành viên. Ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ÐBSCL giữ chức Chủ tịch Liên chi hội. Ðại hội cũng định ra điều lệ hoạt động, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ I. Các nội dung hoạt động được chú trọng: kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, thông tin và quảng bá xúc tiến du lịch, đối ngoại, liên kết và hợp tác. 

Tin, ảnh: ÁI LAM

Chia sẻ bài viết