25/03/2018 - 09:05

Thành lập Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành các quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ.

Theo đó, ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Hoàng Ba, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, làm thư ký Hội đồng.

Cùng với 14 cơ quan Trung ương và 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước, TP Cần Thơ được Bộ Nội vụ chọn thực hiện đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng. Trước đó,  BTV Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU của BTV Thành ủy thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng tại TP Cần Thơ; UBND thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng tại TP Cần Thơ và chức danh lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị sẽ thí điểm thi tuyển, gồm: Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, quận Bình Thủy, quận Ô Môn và huyện Phong Điền.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết