06/06/2018 - 16:51

Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2018-2023

Tập trung xâ​y dự​ng và​ phát triển mô hình kinh tế tập thể 

(CT) - Ngày 5-6-2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân (HND) quận Bình Thủy tổ chức đại hội (ĐH) đại biểu HND quận nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự ĐH có lãnh đạo HND thành phố; 102 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 3.848 cán bộ, hội viên nông dân quận...

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt trước Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2012-2017, HND quận Bình Thủy thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết đề ra. Trong đó, các cấp HND quận tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên; củng cố, nâng chất hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả... 5 năm qua, HND quận phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông quận mở 227 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.200 lượt hội viên, nông dân tham dự; tổ chức 45 cuộc hội thảo mô hình nuôi dê an toàn sinh học, mô hình nuôi lươn không bùn, mô hình trồng hoa treo chậu… cho 817 lượt hội viên, nông dân tham dự; tổ chức 37 cuộc hội thảo đầu bờ, giới thiệu các mô hình làm ăn có hiệu quả cho 962 hội viên nông dân tham gia.

Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho 2.944 lượt hội viên vay trên 74 tỉ đồng; tạo điều kiện cho 65 hội viên vay 1,5 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân... góp phần cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 5 năm qua, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp HND quận đặc biệt quan tâm. Các cấp Hội đã vận động 16.923 hộ đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 9.727 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; các cấp Hội đã giúp đỡ 132 hội viên nông dân thoát nghèo...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, HND quận sẽ tập trung "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao vai trò trách nhiệm của giai cấp nông dân quận Bình Thủy trong phát triển nông nghiệp đô thị, gắn với phát triển du lịch"; đồng thời, đề ra 13 chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, phấn đấu tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HND các cấp đến 100% cán bộ, hội viên nông dân; phấn đấu 100% HND các phường đạt danh hiệu vững mạnh; 90% Chi hội vững mạnh, 80% Tổ hội vững mạnh. Phấn đấu mỗi năm có 75% số hộ nông nghiệp đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và có ít nhất 55% hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả; mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường hằng năm đạt chỉ tiêu thành phố giao; HND mỗi phường phối hợp giúp 2 hộ thoát nghèo/năm; mỗi năm vận động xây dựng 1 "Mái ấm nông dân" trị giá 40 triệu đồng...

Ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tặng bức Trướng cho Hội Nông dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2018-2023.

ĐH cũng xác định các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó có việc tiếp tục tích cực hỗ trợ nông dân thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Song song đó, các cấp Hội vận động nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đa canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi; tiếp tục tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất; xây dựng và phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể; giúp nông dân xây dựng thương hiệu gắn với bao tiêu hàng hóa nông sản…

ĐH bầu Ban Chấp hành HND quận nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 19 người. Ông Lê Hoàng Tua tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HND quận nhiệm kỳ 2018-2023. ĐH bầu đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu HND thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 19 người (2 người dự khuyết).

Dịp này, UBND quận Bình Thủy tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012-2017.

Tin, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết