18/10/2021 - 15:58

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm 

Cả nước có 12.398 đảng viên vi phạm

(CT) - Sáng 18-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trị hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy..., dự tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG​

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong 9 tháng, UBKT Trung ương đã chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 22 về công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng; trình Bộ Chính trị ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thay thế Quyết định số 321 của Bộ Chính trị. UBKT Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 10 đoàn KT 20 tổ chức đảng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy và UBKT các cấp đã KT hơn 27.000 tổ chức đảng và hơn 138.000 lượt đảng viên. Qua KT, GS đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng và 12.398 đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài chính, tài sản, phẩm chất, đạo đức, lối sống, quy định những điều đảng viên không được làm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy và UBKT các cấp cần tập trung triển khai tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện tốt Chương trình KT năm 2021; xây dựng Chương trình KT năm 2022 sát thực tế. Tập trung KT, GS tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"… Qua KT, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý theo quy định.

UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác KT, GS và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ KT các cấp có đủ phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết