17/07/2009 - 07:24

Tập trung khắc phục khó khăn để giữ vững mức tăng trưởng GDP cao cho Tây Nguyên

Đó là kết luận được Ban chỉ đạo Tây Nguyên cùng tất cả các Bộ, ngành Trung ương và Lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên thống nhất thông qua trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2009 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 16-7 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chi đạoTây Nguyên.

Theo đó, các tỉnh trong khu vực tập trung giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp, nông dân... theo các chương trình của Chính phủ, đẩy mạnh tiến độ triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn... nhằm tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đạt hiệu quả cao việc kích cầu, giữ vững tăng trưởng kinh tế ở mỗi địa phương và trong toàn vùng. Đặc biệt là tiến độ về khối lượng thi công cũng như tỷ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu, dự án... có nguồn từ ngân sách nhà nước; Các chính sách lớn đang được triển khai dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở Tây Nguyên như: hỗ trợ sản xuất, cấp đất sản xuất, làm nhà ở, xây dựng hệ thống nước sạch cho sinh hoạt... cần phải được làm mạnh để đảm bảo đạt kế hoạch năm 2009.

Ban chỉ đạo Tây Nguyên giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ, ngành, tập đoàn kinh tế phối hợp, giúp đỡ các tỉnh làm tốt nhiều vấn đề bức xúc và có tính quyết định lớn hiện nay và lâu dài cho vùng Tây Nguyên như: chuyển đổi rừng nghèo sang trồng 100 nghìn ha cao su, giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng, hộ gia đình, nghiên cứu giải pháp, nguồn vốn, lộ trình triển khai... xây dựng đường giao thông đến tận xã cho các tỉnh, phối hợp đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường Đông Trường Sơn; bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, ngăn chặn có hiệu quả nạn học sinh bỏ học - nhất là học sinh người đồng bào các dân tộc thiểu số; huy động các nguồn vốn để triển khai đạt kế hoạch chương trình cung cấp điện cho các buôn làng Tây Nguyên, triển khai nhanh chương trình 30a đến tất cả các huyện, xã, thôn được thụ hưởng chương trình này, các tập đooàn kinh tế cần nhanh chóng thực hiện việc nhận giúp đỡ các huyện nghèo theo chương trình 30a như đã đăng ký...

PHAN VĂN ĐÔNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết