07/12/2017 - 22:03

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản 

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố đã giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu HĐND thành phố đặt ra liên quan đến việc điều hành phát triển kinh tế-xã hội của UBND thành phố. Trong đó có những băn khoăn của đại biểu về tình hình thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản (XDCB).

Nhận trách nhiệm giải ngân vốn chậm

Hiện nay, tổng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn thành phố là 5.813 tỉ đồng, tăng 49,56% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 52,79% so với kế hoạch giao đầu năm. Tính đến 30-11-2017, giá trị giải ngân đạt 3.402 tỉ đồng, đạt 65% kế hoạch. Theo ông Võ Thành Thống, UBND thành phố nhận trách nhiệm do giải ngân vốn XDCB chậm, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Theo ông Võ Thành Thống, nguyên nhân giải ngân vốn XDCB chậm (nguyên nhân khách quan) là do các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng trong thực hiện các quy định mới của pháp luật về đầu tư, xây dựng; một số nguồn có số vốn lớn, nhưng Trung ương giao về cho thành phố chậm.

Về chủ quan, một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư, tư vấn thực hiện hồ sơ chậm, chưa đảm bảo quy trình đấu thầu; việc định giá đất và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án triển khai chậm. Bên cạnh đó cũng có một số dự án có thay đổi thiết kế cơ sở làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân…

Ông Võ Thành Thống cho biết: UBND thành phố đã đánh giá, đề ra các giải pháp cụ thể phấn đấu đến cuối năm giải ngân vốn XDCB đạt từ 95% trở lên.

Quyết tâm thu đạt dự toán ngân sách

Theo báo cáo của UBND thành phố, ước đến cuối năm thu ngân sách sẽ đạt kế hoạch đề ra trong năm 2017. Tuy nhiên, đại biểu HĐND vẫn lo lắng khi tình hình thu gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Võ Thành Thống, thu ngân sách của thành phố gặp khó khăn, do nguồn thu từ các doanh nghiệp nhà nước trung ương, địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (như Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 9, Công ty Vinataba Philip Morris, Công ty Cổ phần Bia-Nước giải khát Sài Gòn-Tây Đô, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,…) phát sinh số thu giảm so với dự toán từ đầu năm.

Để bù đắp nguồn thu hụt, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp, như: Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, quản lý chặt nguồn thu, khai thác các nguồn có khả năng thu trong năm 2017; quyết tâm phải thực hiện thu đạt dự toán trong tổng các nguồn thu còn lại để bù số hụt thu.

Nếu đến ngày 31-12-2017, thu vẫn chưa đạt dự toán, UBND thành phố chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Đồng thời, sẽ báo cáo Thường trực HĐND thành phố sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán trong năm 2017 sang thực hiện năm 2018 đúng quy định…

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết