24/06/2013 - 22:38

Tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ phụ nữ các tỉnh Tây Nam Bộ

(CT)- Ngày 24-6-2013, tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, tổ chức hội thảo- tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ năm 2013. Trong ba ngày (từ 24 đến 26-6-2013), 90 cán bộ Hội LHPN của các tỉnh: An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang và TP Cần Thơ, được tập huấn nhiều nội dung quan trọng, về: chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, một số vấn đề về tôn giáo và tình hình thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nam Bộ, một số vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan đến địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; phương thức vận động hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo trong tình hình mới, nội dung và giải pháp chính sách trong nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường...

PHƯƠNG LAM

Chia sẻ bài viết