08/11/2009 - 16:22

Tạo và dùng đĩa khôi phục mật khẩu cho máy tính không phải thành viên một Domain trong Windows XP

Bài này mô tả cách tạo và sử dụng đĩa khôi phục mật khẩu cho máy tính là một phần của Workgroup hoặc một máy tính không có kết nối mạng. Ta có thể dùng đĩa này để truy nhập vào Windows XP nếu quên mật khẩu. Workgroup là nhóm máy tính có giới hạn, có cơ sở dữ liệu thư mục của riêng nó, cho phép người sử dụng chia sẻ tài nguyên cho nhau. Trong mô hình Workgroup, mỗi máy có chức năng vừa là Server (máy phục vụ) vừa là Client (máy khách).

*Cách tạo đĩa:

Để tạo một đĩa khôi phục mật khẩu cho tài khoản người dùng cục bộ (local user account), bạn hãy làm theo một trong những phương pháp sau đây:

- Tạo bằng tài khoản quản trị (Administrator account).

1. Click vào Start, sau đó chọn Control Panel.

2. Trong Control Panel, chọn User Accounts.

3. Trong cửa sổ User Accounts, kích vào tài khoản bạn muốn làm việc.

4. Dưới Related Tasks, kích vào Prevent a forgotten password để bắt đầu với Forgotten Password Wizard, sau đó bấm Next.

5. Đặt đĩa mềm trống vào ổ A, sau đó bấm Next.

6.Trong hộp Current user account password, gõ mật khẩu cho tài khoản người dùng mà bạn đã chọn trong bước 3, và bấm Next.

Chú ý: Nếu các tài khoản người dùng không có mật khẩu thì không gõ mật khẩu vào ô Current user account password.

Chờ Forgotten password Wizard tạo đĩa trong giây lát.

7. Khi tiến trình hoàn thành 100%, nhấn Next, sau đó nhấn Finish.

8. Lấy đĩa mềm ra, ghi nhãn đĩa khôi phục mật khẩu và cất nơi an toàn.

- Tạo bằng tài khoản giới hạn (Limited account).

1. Click vào Start, sau đó chọn Control Panel.

2. Dưới phần Pick a category, kích User Accounts.

3. Trong Related Tasks, kích vào Prevent a forgotten password để bắt đầu với Forgotten Password Wizard.

4. Nhấn Next.

5. Bỏ đĩa mềm vào ổ A, sau đó bấm Next.

6. Trong hộp Current user account password, gõ mật khẩu của bạn, và sau đó bấm Next.

Chờ Forgotten password Wizard tạo đĩa.

7. Khi tiến trình hoàn thành 100%, nhấn Next, sau đó nhấn Finish.

8. Lấy đĩa mềm ra, ghi nhãn đĩa khôi phục mật khẩu và cất đĩa nơi an toàn.

- Sử dụng đĩa khôi phục mật khẩu để đăng nhập:

1.Trên màn hình đăng nhập Windows XP, nhấp vào tên người dùng mà bạn muốn sử dụng. Hộp Type your password sẽ xuất hiện. Ấn phím Enter hoặc nhấn vào nút right-arrow. Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

2. Click vào use your password reset disk. Password Reset Wizard bắt đầu, nó cho phép bạn tạo mật khẩu mới cho tài khoản người dùng.

3. Nhấn Next.

4. Đưa đĩa khôi phục mật khẩu vào ổ A, và bấm Next.

5. Gõ mật khẩu mới trong hộp Type a new password.

6. Gõ lại mật khẩu trong hộp Type the password again to confirm.

7. Trong hộp Type a new password hint, nhập gợi ý mật khẩu (để nhắc bạn nếu bạn quên mật khẩu mới).

8. Nhấp Next, sau đó nhấn Finish. Password Reset Wizard thoát, bạn trở về màn hình đăng nhập Windows XP. Đĩa khôi phục mật khẩu sẽ tự động cập nhật với những thông tin mật khẩu mới.

9. Gõ mật khẩu mới của bạn trong hộp Type your password, sau đó nhấp vào nút right-arrow để đăng nhập vào máy tính.

Lưu ý:

Đĩa khôi phục mật khẩu chỉ có thể sử dụng với máy tính duy nhất, nơi nó được tạo ra.

Hoàng Đạt

Chia sẻ bài viết