11/12/2018 - 19:20

Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống:

Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh 

(CT)- Ngày 11-12-2018, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì Hội nghị trực tuyến giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đại diện HĐND và lãnh đạo các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện tham dự.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hà Văn

Năm 2018, TP Cần Thơ tập trung thực hiện 13 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Đến nay có 12/13 chỉ tiêu vượt và đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, có 1 chỉ tiêu chưa đạt là tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến thời điểm này ước thực hiện 45.540 tỉ đồng, đạt 81,32% kế hoạch, giảm 17,03% so với năm 2017. Đặc biệt, năm 2018, kinh tế thành phố duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng ở mức cao, GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt 61.200,55 tỉ đồng, tăng 7,505% so với năm 2017; đồng thời, cả ba khu vực kinh tế đều tăng so năm 2017 (khu vực I tăng 2,077%; khu vực II tăng 7,825% và khu vực III tăng 8,196%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản (8,14%), tăng khu vực công nghiệp - xây dựng (32,70%) và khu vực thương mại-dịch vụ (59,16%); GRDP bình quân đầu người đạt 80,48 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch...

Năm 2019, thành phố đưa ra kế hoạch thực hiện 13 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH. Trong đó có những chỉ tiêu nổi bật, như: tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,51% (trong đó: nông nghiệp - thủy sản tăng 1,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,9%; thương mại-dịch vụ tăng 8,26%); GRDP bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng, tăng 9,8% so với ước thực hiện năm 2018; tổng vốn đầu tư trên địa bàn 52.000 tỉ đồng, tăng 14,19% so với năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước chỉ tiêu HĐND giao 11.504 tỉ đồng, tăng 3,17% so năm 2018; tổng chi ngân sách địa phương 11.506,2 tỉ đồng, giảm 3,3% so năm 2018; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 86,2% (năm 2018 là 82,5%)…

Sản phẩm may mặc là một trong những mặt hàng xuất khẩu đạt doanh số cao trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty May Tây Đô. Ảnh: Hà Văn

Đặc biệt, thành phố tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, như: Nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý đất đai; tăng cường ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả; tạo môi trường và động lực cho phát triển KT-XH; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế thành phố; phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế…

Các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trên được thành phố phân chia, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện. Đồng chí Võ Thành Thống yêu cầu các sở, ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân thụ hưởng BHYT chu đáo, tận tình, tạo sự hài lòng để thu hút người dân tham gia, hoàn thành chỉ tiêu về BHYT; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ODA; tập trung giải ngân các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ trong dịp cuối năm 2018 và đầu năm 2019; tăng cường thực hiện thu, chi ngân sách theo kế hoạch đề ra…   

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết