31/10/2008 - 08:40

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ môi trường

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt Đề án phát triển xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Mục tiêu của Đề án là: Đến năm 2010, có 70% hộ dân trên toàn thành phố được cung cấp nước sạch hoặc nước lắng lọc và đến năm 2020 tỷ lệ này là 95%; năm 2010, có 60% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động và có cây xanh trong khuôn viên nhà máy và đến năm 2020 tỷ lệ này là 100%; đến năm 2010 tỷ lệ khu dân cư có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 50% và đến năm 2020 là 100%. Cũng theo đề án, năm đến 2020, sẽ có 100% chất thải nguy hại được kiểm soát và xử lý; hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm; giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp và khu dân cư; di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung; cải tạo và xử lý ô nhiễm ở các sông, rạch, ao hồ, kênh mương; ưu đãi dự án về xử lý rác thải, nước thải, khí thải…

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố đề ra các giải pháp: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ môi trường, hoàn thiện môi trường pháp lý, điều chỉnh chính sách, ưu đãi tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường…

P. T. NGHI

Chia sẻ bài viết