13/09/2019 - 18:10

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng các văn bản pháp luật 

(CT)- Sáng 13-9-2019, các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng  Ban Nội chính Thành ủy đã chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (NQ48). Các đồng chí: Thái Anh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật; Trần Hoàng Kiếm, Phó vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Ban Nội chính Trung ương đã đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: S.H

Ngay sau khi tiếp thu NQ48, Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan tư pháp đã tổ chức triển khai quán triệt đến các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Qua 15 năm thực hiện NQ48, HĐND và UBND các cấp đã ban hành 1.323 nghị quyết, 1.255 quyết định và 250 chỉ thị. Các văn bản đến nay còn hiệu lực đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, có tính thứ bậc, khả thi cao và đi vào thực tiễn cuộc sống. Hằng năm, thành phố đền ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản QPPL. Tính đến thời điểm báo cáo, thành phố đã rà soát 2.487 văn bản QPPL do HĐND và UBND thành phố ban hành. Qua đó đã bãi bỏ 1.474 văn bản hết hiệu lực; bãi bỏ một phần hoặc ban hành văn bản thay thế đối với 15 văn bản hết hiệu lực một phần; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 58 văn bản. UBND thành phố tự kiểm tra 836 văn bản, qua đó phát hiện bãi bỏ hoặc ban hành văn bản thay thế đối với 5 văn bản hành chưa đúng thẩm quyền hoặc chưa phù hợp với pháp luật. Trong công tác xử lý vi phạm pháp luật, thành phố có trên 12 lĩnh vực chuyên ngành có vi phạm hành chính, bình quân hằng năm số vụ vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố là trên 83.000 vụ việc…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả NQ48 và các văn bản của Trung ương về xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền; nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng các văn bản pháp luật của địa phương và các cơ quan nhà nước cấp trên, góp phần xây dựng văn bản pháp luật sát với tình hình thực tế. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống các văn bản pháp luật; kịp thời phát hiện các văn bản không còn phù hợp với pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đúng quy định của pháp luật; khắc phục việc không cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị HĐND các cấp và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò giám sát, phản biện việc thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện những sai sót, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh…

S.Hà

Chia sẻ bài viết