06/08/2009 - 07:46

Tạo cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nhà ở

Đó là chủ đề chính của cuộc tọa đàm do Bộ Xây dựng tổ chức tại Hà Nội ngày 5-8 với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đô thị, nhà ở, bất động sản và Chương trình UN-Habitat (Chương trình quản lý đô thị LHQ) tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục quản lý Nhà và Thị trường bất động sản Nguyễn Mạnh Hà cho biết: Tổng quỹ nhà ở của Việt Nam tính đến thời điểm này là 1.058 triệu m2; trong đó đô thị chiếm 320 triệu m2 và 738 triệu m2 tại khu vực nông thôn. Hiện nay, bình quân mỗi người Việt Nam được sử dụng 12,2m2 nhà ở. Đáng chú ý, có tới 70% diện tích nhà ở là do dân tự xây dựng, số lượng do các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chỉ là 30%.

Hầu hết các ý kiến đều thống nhất: Chính sách phát triển nhà ở qua các giai đoạn đã có sự thay đổi và tác động trực tiếp đến việc hình thành quỹ nhà. Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, nhà ở được chia thành 3 loại: thương mại, xã hội và riêng lẻ; trong đó, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đều được phép đầu tư phát triển nhà ở thương mại và dự án nhà ở khu đô thị mới để bán hoặc cho thuê.

Để phát triển quỹ nhà với mục tiêu đạt bình quân 14,3m2/người vào năm 2010 và tăng lên 18m2/người vào năm 2020, các cơ chế phát triển nhà ở đã được đưa ra nhằm khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này. Theo Bộ Xây dựng, tập trung triển khai tiếp chương trình phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2010 - 2015; áp dụng các cơ chế, chính sách nhằm xã hội hóa việc đầu tư phát triển nhà ở tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực bị giải phóng mặt bằng; hỗ trợ các hộ nghèo tại khu vực đô thị cải thiện nhà ở.

THU HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết