12/01/2020 - 09:59

Tăng mức thanh toán trực tiếp BHYT từ năm 2020 

Năm 2020, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) không thay đổi, nhưng mức thanh toán trực tiếp lại tăng do tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2020.

Tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT từ ngày 1-7-2020. Trong ảnh: Bệnh nhân có thẻ BHYT đang điều trị tại Bệnh viện Tâm Minh Đức (ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Về mức hưởng BHYT

Theo khoản 1 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh (KCB) đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng với các mức sau:

- 100% chi phí KCB nếu là bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc hộ gia đình nghèo; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở…

- 95% chi phí KCB nếu là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo…

- 80% chi phí KCB nếu là đối tượng khác.         

Mức hưởng BHYT trái tuyến: Theo khoản 3 Điều 22 của luật này, khi đi KCB không đúng tuyến, người có thẻ BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán:

- 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương;

- 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31-12-2020 tại bệnh viện tuyến tỉnh;

- 100% chi phí KCB tại bệnh viện tuyến huyện.

 Tăng mức thanh toán trực tiếp
    cho người có thẻ BHYT

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, lương cơ sở từ ngày 1-7-2020 tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như trước. Do vậy, mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT cũng tăng tương ứng. Cụ thể:

- KCB tại tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT:

+ Ngoại trú: tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB; đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 223.500 đồng lên 240.000 đồng.

+ Nội trú: tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 745.000 đồng lên 800.000 đồng.

- KCB nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT: tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng.

- KCB nội trú tại tuyến Trung ương và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT: tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 3,725 triệu đồng lên 4 triệu đồng.

- KCB tại nơi đăng ký ban đầu không đúng quy định:

+ Ngoại trú: tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 223.500 đồng lên 240.000 đồng.

+ Nội trú: tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp tăng từ 745.000 đồng lên 800.000 đồng.

H.D (thực hiện)

Chia sẻ bài viết