10/06/2024 - 10:57

Tăng cường tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 

Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương và 260 điều, được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Tại TP Cần Thơ, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức khác nhau, thu hút được sự quan tâm của người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024, do Hội đồng PHPBGDPL thành phố tổ chức.

Để đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Đất đai năm 2024, ngay trong quý I-2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) TP Cần Thơ tập trung triển khai những quy định mới của Luật Đất đai năm 2024. Sau đó, các sở, ngành, địa phương đã mời các báo cáo viên hoặc các chuyên gia về lĩnh vực đất đai triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức... 

Tại huyện Thới Lai, công tác triển khai, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, cho biết: “Việc triển khai, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đảm bảo nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới, những điểm được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, báo cáo viên đã vận dụng, liên hệ thực tiễn ở ngành, lĩnh vực, địa phương để nội dung phổ biến được phù hợp, sinh động và thiết thực”. Cùng với buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024” do Hội đồng PHPBGDPL huyện Thới Lai tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn cũng tổ chức triển khai Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Ông Nguyễn Văn Trung ở thị trấn Thới Lai, nói: “Tôi và nhiều bà con hy vọng khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, quyền lợi của người sử dụng đất sẽ được đảm bảo tốt hơn; những khó khăn, bất cập trước đây sẽ được tháo gỡ, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện của người dân”.

Ở quận Cái Răng, Hội đồng PHPBGDPL quận tham mưu triển khai, tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 rộng khắp. Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, cho biết: “Chúng tôi xây dựng tài liệu, cũng như nhân rộng tài liệu phổ biến pháp luật do Sở Tư pháp thành phố cung cấp, đăng tải phù hợp với nhu cầu và đối tượng trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn các phòng, ban, Hội đồng PHPBGDPL các phường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Đất đai năm 2024 bằng nhiều hình thức”. Các phòng, ban, ngành quận Cái Răng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị bằng hình thức, nội dung phù hợp. Riêng UBND các phường xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 tại địa phương. Đối tượng dự triển khai, phổ biến: đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp phường; tuyên truyền viên pháp luật; các tổ hòa giải; đoàn viên, hội viên và người dân...

Ông Lê Việt Sĩ, Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: “Luật Đất đai năm 2024 có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để giải quyết những vướng mắc, khó khăn mà Luật Đất đai năm 2013 còn tồn tại, bất cập. Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý nhà nước về đất đai. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong tuân thủ Luật Đất đai năm 2024”.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết