13/01/2020 - 21:41

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

(CT)- Ngày 13-1-2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị (trực tuyến) tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Năm 2019, toàn ngành đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỉ đồng, 22.548ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỉ đồng và 897ha đất (đã thu hồi 19.329 tỉ đồng, 121ha đất). Đặc biệt, đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra dư luận xã hội đặc biệt quan tâm: thanh tra toàn diện dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; thanh tra về quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh;… Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến rõ nét, nhất là thúc đẩy việc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các cấp, các ngành đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%...

Ảnh: VGP/Lê Sơn 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhấn mạnh: Ngành Thanh tra cần nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài; triển khai có hiệu quả các chủ trương các chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng. Bên cạnh đó, ngành thanh tra phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ…

H.Y 

Chia sẻ bài viết