24/08/2016 - 19:51

Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân

 

Qua thực tiễn triển khai Chương trình cải cách hành chính (CCHC), các ngành, các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, mang lại những kết quả tích cực. Từ năm 2012 đến năm 2014, chỉ số CCHC của thành phố luôn được đánh giá tốt. Năm 2015, chỉ số CCHC của thành phố tiếp tục giữ vị trí thứ 5, với 90,52 điểm, tăng 2,71 điểm, so với năm 2014. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết:

- TP Cần Thơ đã hoàn thành các mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015 đề ra. Trong đó, 100% văn bản quy phạm do UBND thành phố ban hành đúng quy định; toàn thành phố hiện có 172 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công mức độ 3, có 91 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Về thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông", trên địa bàn thành phố đã có 100% cơ quan hành chính Nhà nước từ thành phố đến cấp xã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông (19/19 sở, ban, ngành, 9/9 UBND cấp huyện, 85/85 UBND cấp xã).

Thành phố tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình Một cửa liên thông giữa Sở, ban ngành, UBND cấp huyện và cấp xã. Qua đó, chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên, có sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với nhân dân và các doanh nghiệp theo hướng phục vụ tốt hơn, nâng cao tính công khai, minh bạch thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành. Hiện tại toàn thành phố có 1.639 TTHC được công khai trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Cần Thơ hiện có trên 50% ấp, khu vực niêm yết TTHC rút gọn (đang tiếp tục mở rộng), giúp người dân có thể chuẩn bị tốt hồ sơ giấy tờ trước khi đến cơ quan hành chính các cấp để thực hiện các TTHC.

Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương tích cực thực hiện chữ ký số. Đến nay, thành phố đã đề nghị và được cấp 955 chữ ký số; trong đó, có 239 chữ ký số cho tổ chức và 716 chữ ký số cho cá nhân. Việc sử dụng chữ ký số được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc trong phát hành các văn bản như: công văn (trừ văn bản mật), giấy mời, thông báo, lịch làm việc… đã tiết kiệm số tiền trên 2 tỉ đồng.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng

Trình độ cán bộ, công chức cấp xã đang từng bước được nâng cao. Năm 2011, tổng số CBCC cấp xã của thành phố là 1.680 công chức; trong đó, số cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn là 1.258, chiếm 74,94%, đạt chuẩn về chính trị là 1.002, chiếm 59,66%. Đến cuối tháng 7-2016, thành phố có 1.843 cán bộ, công chức cấp xã (458 Cán bộ chủ chốt, 410 Cán bộ đoàn thể, 975 công chức). Trong đó, trình độ chuyên môn: 1.646 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (29 Thạc sĩ; 1.083 Đại học, 51 Cao đẳng, 483 Trung cấp)...

 Để đạt được kết quả đó, TP Cần Thơ đã phải nỗ lực, thực hiện ra sao, thưa ông?

- Thời gian qua, cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm cho sự phát triển, hàng năm đều có phân bổ kinh phí hoạt động CCHC. Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác CCHC kịp thời, đã tạo điều kiện cho Sở, ban ngành, quận, huyện thuận lợi hơn trong việc xây dựng Kế hoạch công tác CCHC thực hiện tại đơn vị, địa phương phù hợp với các nội dung, nhiệm vụ theo chủ trương của thành phố. Nhiều ngành, nhiều địa phương luôn tìm những mô hình mới đa dạng, phong phú, sinh động để tuyên truyền về CCHC. Ngoài ra, công tác kiểm tra CCHC được xem là công tác trọng tâm, hoạt động kiểm tra được tiến hành liên tục, đa dạng, cụ thể, hiệu quả… (từ năm 2011 đến nay kiểm tra CCHC theo kế hoạch là 76 đơn vị; Kiểm tra đột xuất 235 đơn vị) đã góp phần đưa hoạt động CCHC vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm văn bản giấy tờ, phục vụ có hiệu quả cho sự chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, chính quyền các cấp, giảm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức và công dân, tạo lòng tin trong nhân dân đối với cơ quan Nhà nước.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Vậy để triển khai có hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới, thành phố sẽ có những giải pháp nào thưa ông?

- Thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của đội ngũ CBCCVC thành phố. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần làm trong sạch đội ngũ CBCCVC, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân. Thành phố tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" tại các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố. Trong đó, tập trung vào công tác chuẩn hóa đội ngũ công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp, theo hướng những công chức này giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, khéo về ứng xử, giao tiếp và nhanh nhạy trong xử lý tình huống. Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, để bố trí CBCCVC phù hợp với yêu cầu của công việc, đảm bảo cân đối hài hòa giữa yêu cầu chuyển đổi vị trí làm việc và yêu cầu chuyên môn hóa đội ngũ công chức, góp phần xây dựng được đội ngũ công chức chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, thành thạo, lành nghề…

 Xin cảm ơn ông!

Chấn Hưng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết