22/04/2024 - 22:49

Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt 

(CT) - Ngày 19-4, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ ký ban hành Công văn số 1491/UBND-KT về việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Công văn thực hiện theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh TP Cần Thơ tại Công văn số 224/CTH-KTTT ngày 26-3-2024 trong việc thực hiện Ðề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Khách hàng thanh toán thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động tại nhà lồng chợ Cổ Cần Thơ 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ; Giám đốc Công an; Cục trưởng Cục Thuế; Cục trưởng Cục Hải quan; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội, Công ty Ðiện lực, Công ty cấp thoát nước… TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh TP Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15-4-2022 của UBND TP  Cần Thơ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán. Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo phối hợp, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo theo thẩm quyền quản lý, tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp cận, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt, mở tài khoản thanh toán phục vụ công tác thu nộp học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt theo tinh thần Công văn số 2741/BGDÐT-KHTC ngày 29-6-2022 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong lĩnh vực y tế, bệnh viện hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn được tiếp cận, giới thiệu các sản phẩm thanh toán nhằm đẩy mạnh công tác thu tiền viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Ðịnh kỳ trước ngày 30-11 hằng năm, các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh TP Cần Thơ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

N.H

 

Chia sẻ bài viết