25/05/2012 - 08:15

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

(CT)- Ngày 24-5-2012, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) TP Cần Thơ về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã đến nắm tình hình PCTN tại UBND xã Định Môn và Tân Thạnh (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Từ đầu năm đến nay, xã Định Môn tiếp tục quán triệt luật và các văn bản hướng dẫn về PCTN đến cán bộ, công chức và nhân dân; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính để tổ chức, công dân tiếp cận dễ dàng; công khai minh bạch trong hoạt động tài chính như: các đề án, dự án xây dựng hay mua sắm các trang thiết bị...

Tại UBND xã Tân Thạnh, 5 tháng đầu năm 2012, công tác PCTN ở xã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về PCTN, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng lên. BCĐ PCTN của xã đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, công tác giao thông nông thôn, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, công tác phát tiền, quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo được thực hiện đúng theo quy định. Qua kiểm tra phát hiện công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác thương binh xã hội vi phạm, chiếm dụng tiền chính sách, lương hưu tháng 3 và tiền của đối tượng bảo trợ xã hội quí I- 2012, với tổng số tiền 254 triệu đồng (đến nay, gia đình đã khắc phục xong). UBND huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác; đồng thời UBND xã đã họp kiểm điểm và thống nhất kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với công chức Văn hóa - Xã hội, báo cáo về UBND huyện để ra quyết định xử lý theo quy định...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ TP Cần Thơ về PCTN ghi nhận UBND hai xã Định Môn và Tân Thạnh đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng. Ngoài ra, ông cũng lưu ý hai địa phương cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN; tăng cường tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương...

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết