17/08/2016 - 21:46

Tăng cường quản lý công tác cải cách hành chính

Qua kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn mới đây, đoàn Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của Sở Nội vụ TP Cần Thơ kết luận các đơn vị thực hiện khá tốt về thời gian giải quyết TTHC và công tác CCHC, công tác chuyên môn, công tác thanh kiểm tra... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các đơn vị vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, gây phiền hà cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ Bộ phận 1 cửa của quận Ô Môn tiếp nhận là 5.443 hồ sơ (trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 98,12%, số hồ sơ trễ hẹn là 94 hồ sơ, chiếm 1,88%); đối với cấp phường, tổng số hồ sơ, tiếp nhận 13.747 hồ sơ (trong đó, hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hẹn đạt 99,71%, số hồ sơ trễ hẹn là 40 hồ sơ chiếm 0,29%). Hầu hết các hồ sơ giải quyết quá hạn so với thời gian quy định thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường (92/94 hồ sơ) các loại hồ sơ này được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông các cấp (phường, quận, thành phố). Bên cạnh đó, thực hiện tinh thần Công văn số 1604/UBND-KGVX ngày 29-4-2016 của UBND thành phố về danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện trong năm 2016, UBND quận đã bổ sung thêm 5 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đăng ký hợp tác xã, giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu). Thời gian tới, UBND quận sẽ bổ sung thêm các TTHC theo danh mục các dịch vụ công trực tuyến đã được UBND thành phố ban hành.

Đoàn kiểm tra CCHC của Sở Nội vụ TP Cần Thơ làm việc với quận Ô Môn.

Theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra, UBND quận Ô Môn đã ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản CCHC như: Kế hoạch CCHC năm, giai đoạn 2016-2020, kế hoạch kiểm tra CCHC; có kế hoạch tổ chức phân tích, đánh giá chỉ số CCHC cấp quận năm 2015, có kế hoạch tổ chức và đối thoại với doanh nghiệp 1 tháng/lần. Bên cạnh đó, quận tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả khang trang, tiện nghi; bố trí công chức đạt chuẩn về chuyên môn, cập nhật kịp thời bộ TTHC thay đổi; có triển khai tốt dịch vụ công mức độ 3; có sử dụng giấy hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong giải quyết TTHC. Việc tổ chức làm việc sáng thứ 7 được quận thực hiện đúng quy định; niêm yết đầy đủ các nội quy, bộ TTHC và số điện thoại đường dây nóng trong giải quyết TTHC.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 7 hồ sơ phát sinh trong năm 2016, đoàn kiểm tra nhận thấy có 6/7 hồ sơ được giải quyết trước hẹn, thực hiện kiểm soát việc luân chuyển hồ sơ, thành phần hồ sơ đúng quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ công chức viên chức sử dụng thư điện tử thường xuyên chỉ đạt 50%; đa số văn thư của các phòng, ban chưa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về văn thư - lưu trữ; kho lưu trữ còn chứa các vật dụng khác, chưa đảm bảo an toàn tài liệu. Ngoài ra, đối với những phiếu lưu những vấn đề người dân đặt ra về thủ tục hành chính và cán bộ trả lời thì vẫn còn trường hợp trả lời sai với nội dung chính là khi trễ hẹn được thu giấy hẹn cũ và phát giấy hẹn mới cho tổ chức, công dân; hay như việc hướng dẫn hồ sơ có thể được thực hiện nhiều lần cho đến khi người dân hoàn thiện đủ hồ sơ. Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: "Thời gian qua, tình hình giải quyết hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đất đai gặp khó khăn nên chưa đảm bảo đúng quy định về thời gian giải quyết. Nguyên nhân do thẩm quyền giải quyết một số TTHC thuộc lĩnh vực đất đai đã thay đổi, Bộ TTHC chưa được cập nhật kịp thời, thường xuyên thay đổi gây không ít khó khăn cho cán bộ cũng như người dân".

Công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC tại huyện Cờ Đỏ đã được thực hiện khá nghiêm túc. Các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được huyện rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế cho những văn bản đã hết hiệu lực; cập nhật đầy đủ, kịp thời các Quyết định công bố TTHC của UBND thành phố cũng như quyết định sao y của Bộ. Huyện cũng đã ban hành quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước cũng như các hoạt động nghiệp vụ về văn thư lưu trữ. Ngoài ra, qua kiểm tra một số trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả nhận thấy một số máy móc đã hư hỏng, xuống cấp (máy tra cứu TTHC, máy quét mã vạch…). Công chức tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực tư pháp, lao động - thương binh và xã hội chưa sử dụng phần mềm khi tiếp nhận, ra phiếu hẹn trả kết quả cho người dân. Thái độ phục vụ của công chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã chưa cao, còn gây khó khăn cho người dân, còn bị phản ánh nhiều qua đường dây nóng. Ông Nguyễn Hữu Tài, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, cho biết: Hiện nay một số TTHC còn rườm rà, thường xuyên thay đổi, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện. Thêm vào đó, một số hệ thống máy móc đã hư hỏng, cần sửa chữa để người dân dễ dàng tra cứu, cập nhật và tạo mỹ quan khi đến bộ phận một cửa, nhất là ở cấp xã".

Qua kiểm tra, ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra nhận xét kết quả thực hiện công tác CCHC của các đơn vị, địa phương được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, các đơn vị, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo về CCHC, sử dụng email đã được cấp cho từng cán bộ công chức viên chức, đặc biệt lưu ý các đơn vị trực thuộc và cấp phường, xã. Đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, nghiêm túc thực hiện xin lỗi khi có hồ sơ quá hạn. Bên cạnh đó, hai đơn vị cần chấn chỉnh tình trạng không ra Phiếu hẹn cho người dân. Về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, các quận, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết và sử dụng để công tác CCHC đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, 2 đơn vị phải cập nhật kịp thời TTHC khi có điều chỉnh, thay đổi, bổ sung; không niêm yết các hồ sơ khác vào bảng niêm yết TTHC; sớm khắc phục tình trạng thiết bị hư hỏng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bài, ảnh: P. NGUYỄN

Chia sẻ bài viết