16/03/2017 - 09:05

Nhịp cầu dân cử

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

Đại biểu HĐND thành phố chất vấn về vai trò quản lý Nhà nước của Sở Công thương trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng hóa, an toàn thực phẩm đối với các loại hàng hóa và các sản phẩm thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện của Sở Công thương như sau:

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý, năm 2016, Sở Công thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 9-9-2016 về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công thương trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện quyết định trên.

Sở Công thương đã phối hợp với Sở Y tế và UBND các quận, huyện triển khai, tuyên truyền pháp luật, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố về công tác an toàn thực phẩm.

Sở đã chỉ đạo 9 đội Quản lý thị trường tại các quận, huyện, Đội chống hàng giả, Đội chống buôn lậu trực thuộc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại hàng hóa và các sản phẩm khác thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành Công thương quản lý.

Tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công thương quản lý (780 người); tổ chức tập huấn và kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong sản xuất, kinh doanh và vận chuyển hóa chất (260 người); thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm (100 đơn vị).

Chia sẻ bài viết